Rekonštrukcia bleskozvodu v budúcnosti, bude podliehať ohláseniu na stavebnom úrade. Čestné vyhlásenia projektanta a montážnej firmy.

Čestné vyhlásenie – projektant
Na stránke sez kes je vzor na čestné vyhlásenie projektanta a vyhlásenie montážnej firmy pre realizáciu stavby a kolaudáciu.

Projektant nie je povinný podpísať projekt, ktorý bol vypracovaný len pre stavebné konanie, projektant podpisuje vyhlásenie projektanta len na realizačný projekt.
Za projekt je zodpovedný projektant, preto podpisuje projektant za seba nie za právnickú osobu. Právnická osoba nepodpisuje vyhlásenie projektanta.
Od 1.6.2019 sa vyžadujú vyhlásenia projektanta do revíznych správ pre kolaudáciu.