2019-9 schôdza RO BB SEZ KES

Rekonštrukcia bleskozvodu v budúcnosti, bude podliehať ohláseniu na stavebnom úrade. Čestné vyhlásenia projektanta a montážnej firmy. Čestné vyhlásenie – projektant Na stránke sez kes je vzor na čestné vyhlásenie projektanta a vyhlásenie montážnej firmy pre...

5/2019 BEGHELLI riadenie osvetlenia

Osvetlenie, ktoré vníma vonkajšie osvetlenie a podľa intenzity vonkajšieho osvetlenia sa nastaví každé svietidlo samostatne. Návratnosť pri priemyselných halách do 2 rokov. Životnosť a záruka svietivosti svietidiel je 60.000hod cca 5 rokov,to znamená že ďalšie 3roky...