Regionálna odbočka Banská Bystrica

Členský výbor

Ing. Matej Veverka

predseda RO SEZ-KES BB

Ing. František Paluška

tajomník RO SEZ-KES

Ing. Július Mrva

hospodár RO SEZ-KES BB

Kontrolná komisia

Ing. Marián Ďurica

predseda kontrolnej kom. RO SEZ-KES BB

Ing. Vladimír Bubniak

člen komisie RO SEZ-KES BB

Ing. Martin Šušota

člen komisie RO SEZ-KES BB

Nový členský výbor a kontrolná komisia RO SEZ-KES BB, zvolené na výročnej členskej schôdzi RO SEZ-KES BB dňa 25.1.2019 na najbližšie trojročné obdobie.

Návrhy na zlepšenie, nový obsah WEB stránky – Bohuš Žila, zila@bmelektro.sk

Odoslať správu

7 + 2 =