Vážení užívatelia služby STN-online, členovia SEZ-KES, sympatizanti,

 

prezídium
Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov
Slovenska na základe kladnej odozvy na sprístupnenie STN-online ponúka
opätovne možnosť
platiacim členom SEZ-KES využívať službu „Prístup STN-online“ aj pre nasledujúce obdobie, t. j. od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020.

 

Dôležité informácie:

·         Prístup je k výberu cca 430 elektrotechnických STN podľa zoznamu SEZ-KES (a k nim prislúchajúcim zrušeným STN).

 

·         Jeden prístup je možný na 1 PC a 1 notebooku.
Po prihlásení sa zaregistruje príslušný PC a potom nie možné
prihlásenie z iných PC (zmena je možná iba po oficiálnom nahlásení na
ÚNMS SR).

 

·         Aktualizácia STN je 1-krát v mesiaci najneskôr do 3 dní po skončení  mesiaca.

 

·         Za 1 deň je možné stiahnuť najviac 50 noriem. Každú normu je možné 2-krát vytlačiť.
Možnosť čítania noriem je po dobu 30 dní bez potreby ONLINE pripojenia
PC na internet. Pri ONLINE  pripojení PC na internet táto doba nie je
obmedzená (len v období zaplateného prístupu).

 

·         Cena za službu STN-online pre rok 2019 je stanovená vo výške …………………………………. 43,00 €.  

 

·         Podmienkou
objednania prístupu je byť členom SEZ-KES a mať zaplatené členské na
rok 2019 čím skôr, najneskôr však do 31. 1. 2019 vo výške:

 

–          individuálny člen……………………… 40,00 €,

 

–          spolkový člen………………………… 120,00 €  na 5 prihlásených zamestnancov elektrikárov.

 

Dokumenty súvisiace so službou STN-online na stiahnutie: