Všetky udalosti

23 októbra 2019
 • EATON TOUR 2019 - Inteligentné istenie a ovládanie

  08:00 - 13:00 (Trvanie: 5 hodín)
  Kongres Hotel DIXON, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko

  Teória istenia a selektivity, praktické prípady, ukážka návrhu v softvéri Pavouk
  Nový digitálny istič NZM pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti pri údržbe
  Ako na inteligentné domy, byty a elektromobily
  Nové riadiace relé easyE4 pre jednoduché riadenie
  Adaptívna evakuácia osôb


  Viac informácií a prílohy >>

06 novembra 2019
 • 51. konferencia elektrotechnikov Slovenska

  09:00 - 20:00 (Trvanie: 11 hodín)
  Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad, Slovensko

  https://www.sez-kes.sk/najblizsie-udalosti/51-konferencia-elektrotechnikov-slovenska

  Program 51. konferencie:Streda 6. novembra 2019

  9:00 – 10:00 Prezencia účastníkov
  10:00 – 10:15 Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ – KES
  Otvorenie konferencie
  10:15 – 11:05 Ing. Jozef DAŇO, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
  Požiarne prestupy a upchávky. Návrh, realizácia a rozpočtovanie v nadväznosti na platnú legislatívu.
  11:05 – 11:25 Prestávka
  11:25 – 12:15 Ing. Edmund Daniel PANTŮČEK, súdny znalec v odbore elektrotechnika, Brno, ČR
  Elektromagnetická kompatibilita v domoch a bytoch - strašiak alebo nutnosť? Požiadavky na elektronické systémy.
  12:15 – 13:20 Prestávka - obed
  13:20 – 14:10 Ing. Rudolf HUNA, Ing. Karel JANEČEK, AOS M. R. Štefánika, CV-ŠPE, Liptovský Mikuláš
  Praktické poznatky z revízií elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia.
  14:10– 14:30 Prestávka
  14:30 – 15:20 Ing. Vlastimil TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR
  Prepäťové ochrany na napájacie siete a komunikačné linky v priemysle.
  15:20 – 15:40 Prestávka
  15:40 – 16:20 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s.r.o. Blansko, ČR
  Meranie pri kusových skúškach rozvádzačov STN EN 61439-1
  16:20 – 16:30 Prestávka
  16.30 – 17.20 Ing. Antonín ZAJÍČEK, Schneider Electric CZ, s.r.o., Praha, ČR
  Funkcie núdzové zastavenie a vypnutie na strojných zariadeniach.
  17.20 – 17.30 Záver prvého dňa konferencie
  18.00 – 22.00 Diskusný večer v kaviarni Hotela SATEL

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA

  • Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019): 55,00 €
  • Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 55,00 €
  • Ostatní účastníci: 75,00 €
  • V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
  • V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
  • Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 31. 10. 2019 v našom eshope

  V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
  e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
  telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944


  Viac informácií a prílohy >>

07 novembra 2019
 • 51. konferencia elektrotechnikov Slovenska

  07:30 - 16:30 (Trvanie: 9 hodín)
  Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad, Slovensko

  https://www.sez-kes.sk/najblizsie-udalosti/51-konferencia-elektrotechnikov-slovenska

  Štvrtok 28. marca 2019

  7:30 – 8:00 Prezencia účastníkov
  08:00 – 08:50 Ing. Viliam ANDRIŠOV, Hasičský a záchranný zbor
  Požiadavky na elektroinštalácie z pohľadu HaZZ a príčiny vzniku požiarov spôsobených elektrickými zariadeniami.
  08:50 – 09:00 Prestávka
  09:00 – 09:50 doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD., Ing. Peter JANIGA, PhD., STU FEI v Bratislave
  SMART osvetlenie v (inteligentných) mestách.
  09:50 – 10:10 Prestávka
  10:10 – 11:00 Ing. Michal HORŇAK, Národný inšpektorát práce
  Požiadavky na výkon odborných činností v elektrotechnike z pohľadu orgánu dozoru.
  11:00 – 11:10 Prestávka
  11:10 – 12:00 doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave
  Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a právnych predpisov.
  12:00 – 13:00 Prestávka – obed
  13:00 – 13:50 Ing. Jan HOMOLA, MERCOM COMPONENTA s.r.o., Praha, ČR
  STN EN ISO 14119: Bezpečnosť strojov. Blokovacie zariadenia ochranných krytov. Zásady navrhovania a výberu (ISO 14119: 2013).
  13:50 – 14:00 Prestávka
  14:00 – 14:50 Ing. Jozef ŠVANTNER, Ing. Radim VITÁSEK, SLOS s.r.o., Banská Bystrica
  Ing. Peter MÚDRY, SALMOTHERM - Invest, s.r.o., Vrbov
  SMART verejné osvetlenie - skúsenosti na Slovensku (viac ako 300 svetelných bodov). Najnovšie trendy - Hong Kong, Dubai 10/2019
  14:50 – 15:00 Prestávka
  15:00 – 16:00 Hodina otázok a odpovedí
  16:00 – 16:15 Tombola a ukončenie konferencie

  Diskusia k predneseným témam bude ihneď po ukončení každej prednášky

  Po skončení konferencie:
  16:15 – 17:15 Ing. Jozef DAŇO, Bc. Juraj LÚČNY, Mgr. Jaroslav CIBULYA, OBO Bettermann s. r. o., Pezinok
  Workshop – praktická realizácia prestupov a protipožiarných upchávok OBO Bettermann

  Na praktickú časť je možné prihlásiť sa počas 1. dňa konferencie (maximálny počet je 20 - 25 osôb). Na záver workshopu úspešní účastníci získajú certifikát.

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA

  • Člen SEZ – KES (zaplatené členské za r. 2019): 55,00 €
  • Učitelia odborných škôl, členovia SKSI: 55,00 €
  • Ostatní účastníci: 75,00 €
  • V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie (vrátane obedov a občerstvenia) a zborník prednášok.
  • V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Je možné vyslať náhradníka (po telefonickom alebo elektronickom nahlásení zmeny).
  • Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 31. 10. 2019 v našom eshope

  V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky seketariátu SEZ-KES
  e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk
  telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944


  Viac informácií a prílohy >>

12 novembra 2019
 • Stretnutie elektrotechnikov v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša

  16:00 - 17:00 (Trvanie: 1 hodinu)
  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  RO SEZ-KES BB


  Viac informácií a prílohy >>

10 decembra 2019
 • Stretnutie elektrotechnikov v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša

  16:00 - 17:00 (Trvanie: 1 hodinu)
  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  RO SEZ-KES BB


  Viac informácií a prílohy >>

14 januára 2020
 • Stretnutie elektrotechnikov v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša

  16:00 - 17:00 (Trvanie: 1 hodinu)
  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  RO SEZ-KES BB


  Viac informácií a prílohy >>

11 februára 2020
 • Stretnutie elektrotechnikov v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša

  16:00 - 17:00 (Trvanie: 1 hodinu)
  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  RO SEZ-KES BB


  Viac informácií a prílohy >>

10 marca 2020
 • Stretnutie elektrotechnikov v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša

  16:00 - 17:00 (Trvanie: 1 hodinu)
  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  RO SEZ-KES BB


  Viac informácií a prílohy >>

14 apríla 2020
 • Stretnutie elektrotechnikov v Banskej Bystrici na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša

  16:00 - 17:00 (Trvanie: 1 hodinu)
  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  RO SEZ-KES BB


  Viac informácií a prílohy >>